Truong day nghe trang diem co dau chuyen nghiep

KHÓA HỌC TRANG ĐIỂM CÔ DÂU 3D TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TOÀN DIỆN

  1. Đào tạo các khóa học trang điểm cô dâu 3D cho học viên từ chưa biết nghề đến nâng cao chuyên sâu
  2. Tài trợ toàn bộ dụng cụ và mỹ phẩm học trang điểm 
  3. Cam kết tốt nghiệp chắc tay nghề có thể xin việc hoặc mở tiệm riêng

Advertisements
%d bloggers like this: